Liceum ogólnokształcące

PLAN NAUCZANIA LICEUM DLA DOROSŁYCH

Zajęcia w liceum dla dorosłych odbywają się całkowicie bezpłatnie. Bez dodatkowych opłat wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Zajęcia w formie: zaocznej
Nauczanie w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie
Okres nauczania: 3 lata / 6 semestrów/
Podbudowa: gimnazjum
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedmiot

Minimalny
wymiar
godzin

Semestr

Godz. do
dyspozycji
dyrektora

Razem
godzin

I

II

III

IV

V

VI

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym

Język polski

180

34

26

24

38

42

20

4

184

Język angielski

105

20

18

16

18

24

16

 7

112

Historia

35

20

15

35

Wiedza o społeczeństwie

15

15

15

Podstawy przedsiębiorczości

20

20

20

Geografia

20

20

20

Biologia

15

15

15

Chemia

15

15

15

Fizyka

20

20

20

Matematyka

125

23

23

24

24

28

18

15

140

Informatyka

20

20

20

Razem godzin

570

152

152

64

80

94

54

26

596

Przedmioty uzupełniające

Historia i społeczeństwo

35

35

35

Razem przedmioty uzupełniające

35

35

0

35

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Wiedza o społeczeństwie

90

20

30

24

16

90

Geografia

125

33

42

34

16

125

Razem godzin

215

53

72

58

32

0

215

Łączny wymiar godzin

820

152

152

152

152

152

86

26

846

Napisz do nas