Liceum ogólnokształcące

REKRUTACJA DO LICEUM ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

Do liceum dla dorosłych przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.
W przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym. Na semestr programowo wyższy, słuchacz może zostać przyjęty na podstawie  wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego lub świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego), szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • w przypadku przyjęcia na semestr programowo wyższy indeks, świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
Zapisy online
Napisz do nas