Szkoła policealna

kierunek administracja educatio

okres nauki2lata
nauka0

INFORMACJE OGÓLNE

Technik administracji to jedna z głównych Osób organizujących pracę w firmie. Przygotowuje projekty umów, sporządza pisma, decyzje, regulaminy, porozumienia, klasyfikuje i porządkuje informacje. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami w firmie w celu ułatwienia pracy zatrudnionym. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Administracja sprawia, że firma rozwija się szybko i efektywnie.

Perspektywa zatrudnienia:

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • działy administracyjne przedsiębiorstw z wszystkich branż
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • media

Dlaczego warto?

 • najlepsza kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały online dla studentów
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, oraz legitymacje szkolną
 • możesz kształcić się w wybranym zawodzie nie mając matury ( wystarczy wykształcenie średnie)
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • przygotowujemy naszych słuchaczy do życia w warunkach współczesnego aktywnego świata, podlegającego ciągłym zmianom na rynku pracy

Co otrzymasz po ukończeniu nauki?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy ( po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dyplom zawodowy: technik administracji (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
Napisz do nas