Szkoła policealna

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu Technik administracji
powstał na podstawie programu nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2015 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania
Zawód: Technik administracji, symbol: 334306
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Egzamin potwierdzający kwalifikację (A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr

 

Suma

godzin

w okresie

nauczania

I II III IV
1 Podstawy przedsiębiorczości* 20 20
Łączna liczba godzin 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1 Język angielski w administracji 30 25 55
2 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10 40
3 Podstawy prawa cywilnego 55 10 65
4 Podstawy prawa pracy 15 55 70
5 Podstawy prawa administracyjnego 20 10 20 40 90
6 Podstawy finansów publicznych 20 20
Łączna liczba godzin 135 55 35 115 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Wykonywanie pracy biurowej 10 60 70 20 160
2 Postępowanie w administracji 10 60 70 40 180
Łączna liczba godzin 20 120 140 60 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700

Wymiar praktyk zawodowych:

  • semestr II 160 godzin
  • semestr III 160 godzin

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Napisz do nas