Szkoła policealna

kierunek bhp educatio

okres nauki1,5roku
nauka0

INFORMACJE OGÓLNE

Technik bezpieczeństwa i higeny pracy zapewnia przede wszystki odpowiedni nadzór nad zasadami BHP. Przygotowuje analizy dotyczące bhp w zakładzie pracy oraz przygotowuje prozpozycje ich usunięcia. Prowadzi szkolenia, edukuje, przygotowuje pracowników do bezpiecznego funkcjonowania I minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń.Sporządza sprawozdania, protokoły i dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie.
Branża BHP zmienia się i rozwija a zapotrzebowanie na fachowców wciąż rośnie. Zaczyna to być przyszłościowy nowoczesny i dynamiczny zawód. W Unii Europejskiej bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane bardzo poważnie.

Perspektywa zatrudnienia:

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto?

 • najlepsza kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały online dla studentów, stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, oraz legitymacje szkolną
 • możesz kształcić się w wybranym zawodzie nie mając matury ( wystarczy wykształcenie średnie)
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Co otrzymasz po ukończeniu nauki?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy ( po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dyplom zawodowy: technik bezpieczeństwa i higeny pracy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
Napisz do nas