Szkoła policealna

kierunek informatyka educatio

okres nauki2lata
nauka0

INFORMACJE OGÓLNE

Technik Informatyk opracowuje uruchamia, obsługuje i przystosowuje programy aplikacyjne do potrzeb firmy. Administruje i projektuje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Obsługuje komputery, konfiguruje sprzęt.

Branża IT to jedna z najszybciej rozwijających się branż, dająca ogromne możliwości rozwoju. Popyt na Specjalistów IT ciągle wzrasta. Szybki rozwój nowych technologii oznacza również większe zapotrzebowanie na informatyków, którzy od dawna na brak ofert pracy nie narzekają.

Perspektywa zatrudnienia:

 • działy IT małych i dużych firm
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucje rządowe i pozarządowe
 • banki
 • korporacje
 • opieka zdrowotna

Dlaczego warto?

 • najlepsza kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały online dla studentów, stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, oraz legitymacje szkolną
 • możesz kształcić się w wybranym zawodzie nie mając matury ( wystarczy wykształcenie średnie)
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • przygotowujemy naszych słuchaczy do życia w warunkach współczesnego aktywnego świata, podlegającego ciągłym zmianom na rynku pracy

Co otrzymasz po ukończeniu nauki?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy ( po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dyplom zawodowy: technik informatyk (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
Napisz do nas