Szkoła policealna

kierunek ochrona educatio

okres nauki2lata
nauka0

INFORMACJE OGÓLNE

Technik Ochrony Osób i Mienia dba o porządek, bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych I materialnych. Ochrona poza zapewnieniem ochrony fizycznej, polega także na umiejętnościach jej planowania, znajomości procedur administracyjnych, oraz skupieniu się na zapobieganiu zagrożeń niż ich likwidacji.
Niemal każda instytucja prywatna i państwowa wymaga zatrudnienia ochrony i wsparcia w zakresie bezpieczeństwa.

Perspektywa zatrudnienia:

 • agnecje ochrony
 • przedsiębiorstwa, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób I mienia
 • agencje detektywistyczne
 • instytucje typu banki, policja, urzędy skarbowe oraz jednostki administracyjne: straż miejska, urzędy celne, osiedla mieszkaniowe

Dlaczego warto?

 • najlepsza kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały online dla studentów, stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, oraz legitymacje szkolną
 • możesz kształcić się w wybranym zawodzie nie mając matury ( wystarczy wykształcenie średnie)
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • przygotowujemy naszych słuchaczy do życia w warunkach współczesnego aktywnego świata, podlegającego ciągłym zmianom na rynku pracy

Co otrzymasz po ukończeniu nauki?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy ( po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dyplom zawodowy: technik chrony osób i mienia (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
Napisz do nas