Szkoła policealna

kierunek rachunkowość educatio

okres nauki2lata
nauka0

INFORMACJE OGÓLNE

Technik Rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności. Dba o dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie i terminy płatności. Współcześnie rachunkowość jest coraz bardziej potrzebna na rożnych szczeblach zarządzania podmiotami gospodarczymi. Każdy przedsiębiorca chce byś przekonany, że w jego rachunkach i rozliczeniach panuje porządek.

Perspektywa zatrudnienia:

 • biura rachunkowe
 • instytucje finansów-księgowo ( banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe)
 • własna działalność gospodarcza
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • fundusze inwestycyjne

Dlaczego warto?

 • najlepsza kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały online dla studentów, stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, oraz legitymacje szkolną
 • możesz kształcić się w wybranym zawodzie nie mając matury ( wystarczy wykształcenie średnie)
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
 • przygotowujemy naszych słuchaczy do życia w warunkach współczesnego aktywnego świata, podlegającego ciągłym zmianom na rynku pracy

Co otrzymasz po ukończeniu nauki?

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy ( po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dyplom zawodowy: technik rachunkowości (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
Napisz do nas