Szkoła policealna

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu: Technik Rachunkowości
powstał na podstawie programów nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2015 r./

Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania

Zawód: Technik rachunkowości, symbol cyfrowy: 431103

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja:
K1- Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

K2-Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Semestr

IV

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

20

Łączna liczba godzin

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski w rachunkowości

20

20

40

2

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

15

25

40

3

Rachunkowość finansowa

60

50

110

4

Wynagrodzenia i podatki

65

85

150

Łączna liczba godzin

75

95

85

85

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Biuro rachunkowe

80

80

160

2

Dokumentacja biurowa

20

20

40

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

70

70

140

Łączna liczba godzin

80

80

90

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

2

80

semestr III

2

80

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację A.36. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Uprzejmie informujemy, iż słuchaczy rozpoczynających naukę we wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, związany z reformą edukacji.

Napisz do nas