Szkoła policealna

Plan nauczania

Plan nauczania dla zawodu Technik usług kosmetycznych
powstał na podstawie programu nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2016 r./

Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania
Zawód: technik usług kosmetycznych; symbol 514207
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kwalifikacja A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Liczba godzin

w okresie

nauczania

łącznie

I II III IV
1 Podstawy przedsiębiorczości* 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 20 25 45
3 Język obcy w kosmetyce 20 20 40
4 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 20 20 15 25 80
5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 45 35 80
6 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 45 50 95
Łączna liczba godzin: 85 95 85 75 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
7 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 90 80 170
8 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 90 80 170
Łączna liczba godzin 90 80 90 80 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 155 680
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700

* – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

Wymiar praktyk zawodowych tygodni godzin
semestr II 2 80
semestr IV 2 80
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Napisz do nas