Szkoła policealna

Rekrutacja

Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

  • jesienny – wrzesień
  • wiosenny – luty

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym.  Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nieobowiązkowym).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo lub odpis (potwierdzony notarialnie) ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dwa  zdjęcia legitymacyjne
  • dowód osobisty (do wglądu)
Zapisy online
Napisz do nas